kotukokuKoku Giderimi 

Kapalı ortamların en büyük sorunu koku giderimidir. Sağlıklı bir yaşam alanın olması için havanında temiz ve güzel kokması önemlidir. Ozon ile sigara dumanı, pis kokular, küf gibi sorunlar ve istenmeyen kokular ortadan kalkar.   detaylar »

temizhava

Hava Dezenfeksiyonu

Havada bulunan mikroorganizmaların yok edilerek steril bir hava ortamı sağlanması ozon ile mümkün olmaktadır. Bu sayede kapalı alanlarda ameliyat odası sterilizasyon seviyesine ulaşmak mümkündür. Klimalarda biriken lejyoner mikroplarını da yok etmek ancak ozon uygulamasıyla mümkündür. Ayrıca her türlü kapalı mekan ortamlarındaki havada mevcut toz, sigara dumanı gibi partiküllerin yere çökertilerek havanın temizlenmesi sağlanmaktadır. detaylar »

sogukhava

Soğuk Hava Depoları

Soğuk hava depolarında ortamda bulunan mikroorganizmalar muhafaza edilen üründe bozulmaya sebep olmaktadır. Hava ortamında askıdaki toz tanecikleri de üzerlerinde mikrop barındırırlar. Soğuk hava depolarında Ozon uygulaması hem toz taneciklerini aşağıya çökertir hem de tüm mikrobiyal yükü düşürerek ürünlerin daha da uzun dayanmasını sağlar. Frigorofik TIR ve konteynerlerde ise ürünlerin taze halde daha uzak mesafelere taşınmasına imkan verir. detaylar »

atiksu

Atık Su Arıtma

Bilinen tüm yöntemlerden daha etkili ve daha ucuz bir yöntem olan ozon kullanımı ile arıtma sonucu atık suda koku, renk, kimyasal, metal, bakteri-virüs, koi (kimyasal oksijen ihtiyacı) giderimi yoluyla deşarj parametreleri, geri kullanım ve tasarruf sağlanır. detaylar »

icmesuyu

İçme Suyu Dezenfeksiyonu

Ozon , klorla karşılaştırıldığında en önemli avantajı kanserojen TRI-HALOMETAN ( THM ) ve haloasetik asit oluşturmamasıdır. Ozonlama ile kaynak sularının doğal özellikleri korunabiliyor. Bu yüzden dünya genelinde ozonlama tekniği kullanılmaktadır. Amerika'da 1982 yılında su dolumunda, güvenle kullanılabilir GRAS (Generally Recognized As Safe) kategorisine girmiştir. detaylar »

yeralti

Yeraltı Suları Remedisyonu

Ozon kullanarak yeraltı sularına uygulanan remedisyon işlemi ile klorbenzen, fuel-oil, triklorobifenil, pentaklorofenol, piridin, kloroform, naftalin, toluen, oksilen gibi zararlı kimyasal maddelerin daha az toksik yan ürünlere ya da karbondioksit, su ve yağ asidi gibi toksik olmayan son ürünlere dönüşümleri sağlanır. detaylar »

havuz

Havuz Suyu Dezenfeksiyonu

Kullanılan havuz kimyasallarında %90 a varan tasarruf sağlar. Havuzun işletme ve ölü sezon maliyetini oldukça düşürür. Zaman ve personel tasarrufu sağlar. Düzenli test periyodunu ve maliyetini düşürür. Mantar, virüs, bakteri, küf, maya ve mikropları yok eder. Sudaki koku ve bulanıklığı giderir, yosunlaşmayı engeller. Suyu oksijen bakımından zenginleştirir. Klora göre 3125 kat daha etkili, fakat klorun aksine sağlıklı ve güvenlidir. Klordan daha güçlü olarak Cryptosporidium'a karşı tek bilinen dezenfektandır. Ayrıca ozondan, trihalometan ve haloasetik asit gibi klorlama ile ilişkili sağlığa zararlı yan ürünler de ortaya çıkmaz. İnsan vücudundaki deri, damar, kemik ve saç tahribatların sona erdirir. Mayo, havlu vb. tekstil ürünlerinin havuz suyundan kaynaklı yıpranmalarını önler. detaylar »

suturunleri

Su Ürünleri

Ozon su ürünlerinde su kalitesini arttırır, daha hızlı büyüme ve daha az fire elde edilir, daha sağlıklı gelişme sağlar, DO seviyelerini arttırır, yemlerdeki mikropları öldürür. Ürün işlemede Salmonella, Listeria ve E-Coli gibi bakterileri yok eder. Ürünün raf ömrünü ve nakliye mesafesini arttırır.

tarim

Tarım ve Gıda Sektörü

Klora oranla 3125 kat etkili olan Ozon (O3) 1982 yılında Amerika'da su dolumunda güvenli GRAS (Generally Recognized As Safe) kategorisine girdi. 2001 yılında Amerikan FDA (The U.S. Food and Drug Administration) ilaç ve gıda idaresi tarafından gıda işletmelerinde dezenfeksiyon elemanı olarak, gıda içeriği olarak ve de gıda ürünleri hazırlama, paketleme ve saklama aşamalarında kullanılabilir madde olarak onaylandı. 2003 yılında Amerikan NOP (National Organic Program) milli organik programı tarafından ''organik'' etiketli ürünlerin hazırlanmasında kullanılabilir maddeler listesine alındı. detaylar »

meyve

Meyve Sebzelerin Korunmasında

Ozon, meyve sebzeler için mevcut engüçlü oksidandır. Oksijen dışında atık maddesi yoktur böylece organik tarımda da kullanılabilir. Toplam mikrobiyal yük (tbc/tvc), koliform, kimyasal kalıntılar, pestisitler (tarım ilaçları), kükürt vs. meyve sebzelere ozon uygulamasıyla %99 oranına kadar azalmaktadır böylece depolama ve raf ömrü süreleri önemli oranda artmaktadır. Bu sayede uzun mesafelerde yapılan taşımalarda hem mesafeleri hem de taze kalma sürelerinı uzatmak mümkün olmaktadır. detaylar »